Spårmutter M8/ankarbricka

Infästningsbeslag.

För infästning av olika beslag i skenans ovankant.