AL-Color Scengolvsfärg

1 produkt

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg är baserad på naturolje-vax-basis, är öppenporig och matt. Det bildar inga flagor eller blåsor.

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg tränger lätt och djupt in i trämaterialet. Ytan tål vatten, coca-cola, öl osv enligt DIN 68861.

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg är vattenavvisande, slitstark och smutsavvisande. Den är baserad på naturolje-vax-basis och

tillverkad av vegetabiliska oljor och vax. De naturliga vaxerna tränger in i trägolvet. De håller trämaterialet friskt och elastiskt

och förhindrar uttorkning. Trämaterialet kan andas och bibehåller sin naturliga fuktighet. Svallning och krympning minskas.

För Ert scengolv innebär detta, att golvet trots hög värme från t.ex. strålkastare inte torkar ut och att materialet därigenom

behåller sin elasticitet. Årsringarna lossnar heller inte på grund av hög belastning av teaterhjul och kulisser.

När tape o. dyl. drages från scengolvet följer nästan inga partiklar med, eftersom golvytan inte längre är spröd.

Scengolvets hållbarhet förlängs under förutsätt- ning att golvet behandlas två gånger per år med oförtunnad färg.

 

Miljö

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg innehåller inga bioxida ämnen och inga konserverings- medel. Den torra målade ytan är ofarlig för

människor, djur och växter.

Den motsvarar normen DIN 53160 (resistent mot saliv och svett) samt EURO – normen EN 71 (säkerhetsnorm för leksaker).

Intyg finns.


Färgtoner

  • Antracit
  • Ebenholts/transparent
  • Svart-täckande
  • Ek/transparent
  • Färglös-transparent
  • Valnötsträd/transparent

 

Förberedelser av ytan

Träytan måste vara ren och torr (max. träfuktighet 20 %). Gamla öppenporiga behandlingar måste rengöras. Gamla färg- och lackrester

måste tas bort.

 

Bearbetning

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg är klar för strykning. Vid första strykning och vid strykning som underhåll skall den ej förtunnas.

 

Färgen måste omröras noggrant.

På tidigare färg- eller lackrester måste först provmålning utföras.

 

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg – första behandlingen: Två strykningar, ett tunt lager färg rollas ut, över mängd färg tas bort med en

torr roller.

Färgen stryks på flortunt, den skall endast tränga in i trämaterialet och inte stå kvar på golvytan. För stor mängd färg torkar dåligt.

Förbrukning max. 0,125 liter per m2 för två strykningar på slipad yta. Andra strykningen kan ske 12 timmar efter första strykning.

För äldre golv ökar förbrukningen. ILMO – Scengolvsfärg är torr efter 12 timmar. Var noggrann med genomluftning av lokalen.

 

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg – underhållsstrykning: Börja med en provstrykning. Måste strykas på oförtunnat och på samma sätt

som beskrivits ovan.

Utförs cirka 2 gånger per år för att förlänga trämaterialets hållbarhet. Vid längre intervaller minskas oljans positiva effekt.

 

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg – förbättringsstrykning: Börja med en provstrykning. ILMO – Scengolvsfärg förtunnas med ILMO –

Förtunning upp till max. 20 %.

Förbättringsstrykningens avsikt är endast att ge golvet en färgmässig för- bättring och ersätter på intet sätt underhållsstrykningen.

Genom förtunningen uppnås en kortare torktid.

 

Skötsel

Den med ILMO – Scengolvsfärg behandlade golvytan är lätt att sköta. Löpande rengöring genom att golvet sopas eller torkas av med en

lätt fuktad trasa. Ingen väta får stå kvar på golvet. Vid hårt slitna partier kan golvet ges en underhållsstrykning eller strykas med hjälp av

en i färg doppad trasa, torka av och låta torka.

 

Hållbarhet

ILMO-AL-Color Scengolvsfärg har en hållbarhet på minst 5 år under förut- sättning att förpackningen är tätt försluten.

 

Sammansättning

50 – 80 % high solid. Basis: naturliga vegetabiliska oljor och vax (solrosolja, sojaolja, tistelolja, carnauba- och canelillavax, parafin), pigment:

järnoxid och organiska pigment, titandioxid-vitpigment, alla godkända för livsmedelssektorn. Tillägg: blyfri sikkative (torr- görare) och

vattenavvisande additive. 40 – 50 % våta beståndsdelar: entaromatiserad testbensin (bensolfri, motsvarar bestämmelserna enligt DAB 10,

Deutsches Arzneibuch 10. Ausgabe).

 

Fysikaliska egenskaper

Specifik vikt (täthet) 0,9 – 0,96 g. Vikositet: thixotrop, gräddaktig. Lukt: svag/mild, efter torkning luktfri, brännpunkt:

över 55 gr. C /VbF A III enligt DIN 53213.

Torr yta svårantändlig enligt TL A-053. Brandförhållande för flytande vara motsvarar normen DIN 4102 klass B2.

 

Säkerhet

Den flytande varan förvaras oåtkomligt för barn. Får ej hällas i kärl som användes för livsmedel. Skall hållas avskilt från livsmedel och drycker.

Skall hållas avskilt från eld. Var noga med luftning av lokalen. Om färg kommer i ögonen, rengör med rent vatten.

ILMO-AL-Color Scengolvsfärgs sammansättning gör att materialet inte är anmälningspliktigt enligt farliga ämnen-VO, MAK lista (TRGS 900)

MAK lista (TRGS 500).

 

Rengöring av verktygen

Rengörs med ILMO – förtunning.