Endast ett sökresultat

TRAC-DRIVE
En motoriserad ridåskena med ändlöst dragrep för ridåer och scenografi.
Motorn kan fås med fast eller variabel hastighet.Passar följande ridåskenor:
• TRUMPF 95  • JOKER 95  • KINGRidåskenor med lindrag enligt följande alternativ:
• Sidoliggande  •  Underliggande  •  Överliggande  •  Dubbelt överliggande