TRAC-DRIVE Motor TD 12/30

1 produkt

TRAC-DRIVE
En motoriserad ridåskena med ändlöst dragrep för ridåer och scenografi.
Motorn kan fås med fast eller variabel hastighet.
 
Passar följande ridåskenor:
• TRUMPF 95
JOKER 95
KING

Ridåskenor med lindrag enligt följande alternativ:
• Sidoliggande lindrag
Underliggande lindrag
Överliggande lindrag
• Dubbel
t överliggande lindrag