STUDIO/TRUMPF 95 FRICTION-DRIVE Motor

1 produkt

FRIKTION-DRIVE-MOTOR
Ridåsektioner kan röra sig utan rep eller remskivor, motorn rör sig tyst
längs skenan och får sin ström från en dold följe kabel eller från en
integrerad strömskena.
Ridåer 7 scenografi är direkt monterade vid motorn och åker med på
skenan.
Detta medger långa, komplexa skenor, konfigurationer eller ändlösa
loopar.
Motorn kan fås med fast eller variabel hastighet.
Passar följande ridåskenor:
• TRUMPF 95
• STUDIO / E
• JOKER 95