Visar 1–24 av 98 resultat

Stolar & Läktare För Teater, Biograf, Auditorier, Konserthus, Föreläsningssalar, Hörsalar, Konferenslokaler Arenor eller Sporthallar.
MALMÖ LIVE, Malmö Konsert och Kongress
Våra stolar för Teater, Biograf, Auditorier, Konserthus, Föreläsningssalar, Hörsalar, Konferenslokaler Arenor eller Sporthallar. kan utformas i samråd med byggherren eller arkitekten.
Vid utformning av stolarna, ser vi till att utnyttja utrymmet effektivt och att brukarens krav på design, komfort och kvalitet efterlevs.
Våra stolar skall också vara hållbara och ha en lång livslängd, kunna återanvändas och vara anpassade till en alltmer miljömedveten marknad.