1. Priser
Samtliga priser i web-shopen är exklusive moms

2. Minimimängd
Generella minsta mängder vid beställning av tyger, mattor, folier mm. är 5 löpmeter/färg.
Under alla produkter finns angivet minsta inköpsmängd.

3. Beställning
Ni måste skapa ett konto för att kunna beställa varor via vår webbshop. Kunden ansvarar för att förvara sina inloggningsuppgifter på en säker plats. I samband med  Er registrering och beställning  godkänner Ni att vi lagrar och använder Era uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja beställningen.

En administrativ avgift på 150 kr tas ut på beställningar understigande 500 kr exklusive moms och frakt.

När Ni genomför en beställning i web-shopen godkänner Ni köpvillkoren.

REA VAROR BYTES EJ

4. Leveranstid
På  varje beställning  är vår handläggningstid ca  1-3 arbetsdagar  beroende på  belastning och lagerstatus.

I förekommande fall är leveranstiden ca 1 – 2 veckor, se varje enskild produkt.

Vi  ombesörjer  frakt åt kund,  om inget annat anges vid beställning,  genom speditör alternativt  post.  Vår ambition är att söka det för kunden mest prisvärda alternativet i förhållande till önskemål om  särskilda leveranstider.

5. Fraktkostnad
Leveransvillkor är fritt vårt lager i Halmstad, vilket innebär att frakten samt eventuella tilläggskostnader som avisering och terminalkostnad för försenad uthämtning mm debiteras er.

Vi kan inte garantera 3:e parts åtagande vad gäller försenade transporter.

6. Godsmottagning /transportskador
Kontrollera godset INNAN underskrift av fraktsedeln.

Är emballaget helt?

Är något skadat?

Stämmer antal kollin

Synlig skada eller saknade kollin skall antecknas direkt på fraktsedeln, tillsammans med chauffören,  innan underskrift för att reklamation ska kunna göras hos speditören.
Tag en kopia på fraktsedeln och ge chauffören originalet.

Transportskador  måste anmälas inom 5 arbetsdagar efter mottagandet, annars mister Ni rätten att reklamera transportskadan, detta gäller även dolda transportskador.

7. Ej uthämtade varor
Om Ni inte hämtar ut de varor Ni beställt debiterar AB Ilmonte en minimiavgift på 300 kr, eller om totalsumman av det Ni beställt överstiger 1 000:00 kr förbehåller vi oss rätten att debitera Er 30% av densamma.

Om betalning ej sker skickas ärendet vidare till inkasso.

8. Faktura
Vi följer lagen om hur en faktura ska vara utformad. Vill kunden att fakturan ska ha specifika uppgifter är det på kundens eget ansvar att rätt information lämnas vid beställningen.

Fakturan sänds per post i separat brev, medföljer ej leveransen.

Invändningar mot fakturan ska göras inom  8 dagar.

9. Betalning
Betalning sker mot faktura.
Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Är Ni förstagångskund görs en kreditupplysning.  För att kunna handla krävs att Ni har en godkänd rating från ett kreditupplysningsföretag, inga betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder.

Om det föreligger särskilda skäl, eller om Ni är privatkund,  gäller förskottsbetalning.

Levererade varor förblir vår egendom tills full likvid kommit oss tillhanda.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med ett belopp som är tillåtet enligt lag, fn 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensräntan  +  8 %.

10. Felaktigheter
Meddelande om eventuella felaktigheter skall vara oss tillhanda inom 5 arbetsdagar  efter att ni mottagit godset.  Har något blivit fel ska beslut om eventuella åtgärder göras i samråd med oss .

AB Ilmonte ansvarar ej för om prisbilden är helt orimlig föranlett av omständigheter utanför vår kontroll eller felskrivning.

Klipp ej i tygrullen innan Ni kontrollerat status/tygmängd osv. Endast oanvända varor returneras.

Ångerrätt föreligger ej för företag.

11. Övrigt
Samtliga våra tyger styckfärgas och färgbadsskiftningar kan förekomma.

Mängden tyg kan variera med +/- 10 % på balar/rullar, vi fakturerar alltid faktisk mängd tyg. Vid större avvikelser meddelar vi Er före leverans.

Säljaren ansvarar ej för en fullständigt orimlig prisbild beroende på omständigheter utanför vår kontroll, som ex dataintrång, felskrivning o.dyl.

REA VAROR BYTES EJ

12. Integritetspolicy
När du genomför ett köp på ilmonte.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system upp till 10 år.

Du har som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För att få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på sales@ilmonte.se

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

ilmonte.se kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Ilmonte.se ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp. De uppgifter som lämnas ut är personnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

Om du lägger en beställning eller genomför köp från ilmonte.se kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är personnummer.

Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att ilmonte.se får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, personnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

Ilmonte.se kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Om du kontaktar ilmonte.se via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

COOKIES
Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg.