Vi kan förvandla goda idéer till framgångsrika lösningar

ilmonte etablerades 1981, med huvudkontor i Halmstad och filialkontor/ lager på Döbelnsgatan 5, Stockholm
med huvudsaklig inriktning på inredning av bland annat:
Teatrar, TV-Studios, Biografer, Sporthallar, Folkets Hus, Medborgarhus, Konferenslokaler, Samlingslokaler, Multihallar i de skandinaviska länderna.