Teleskopläktare

Visar alla 14 resultat

Teleskopläktare i olika utförande

ILMO – Teleskopläktare motsvarar i alla delar de allt oftare ställda kraven på flexibilitet i inomhusområden.
Läktaren förflyttas lätt på speciella hjul som är anpassade till golvets egenskaper.
Teleskopläktaren är utdragen på ett par minuter och ger plats åt önskat antal sittplatser.
När evenemangen är avslutade, körs läktaren ihop på ett enkelt och snabbt sätt och bildar en beståndsdel i interiören.
Läktaren tar minimal plats och är integrerad i lokalen.
På detta sätt löser man inredningen i hörsalar, teater/kongresslokaler, biografer, multihallar, sporthallar och
uppnår härmed större flexibilitet och väsentliga inbesparingar i driftskostnaderna.
Montage av teleskopläktare Sarpsborg Scene, Norge