Orkesterstolar & Notställ

Visar alla 20 resultat

Vår samarbetspartner Kolberg Percussion tillhör nu till världens ledande tillverkare av komplett utrustning av notställ och orkesterstolar, deras produkter återfinns på de större scenerna och arenorna över i stort sett hela världen.

Grunden för all utveckling är alltid direkt kundkontakt, det nära samarbetet med musiker och tonsättare, planerare och arkitekter, på detta sätt kan optimala praktiska lösningar alltid utvecklas.

En ständig expansion av produktsortimentet går hand i hand med bolagets utveckling, från den lilla verkstaden till en modern anläggning med över 6000 m2 produktionsyta och mer än 1.000 m2 utställningsyta. I de nya moderna lokalerna finns nu även ett litet museum för slagverksinstrument.