VP96-C Europa

Denna stolmodell utvecklades under en 3-årsperiod och resulterade i en

designstol anpassad till sporthallar, idrottsanläggningar och arenor.

Tillverkningsteknologin garanterar hög slitstyrka och hållbarhet samt en

lång livslängd samtidigt som gällande krav avseende förhindrande av

vandalisering är uppfyllda till fullo.

Artikelnr: 62-4017 Kategori: