Trumpf 95, G-Clamp

Vid infästning i ex tross. Fästes i infästningsbeslag för sidoliggande eller ovanliggande linföring.

Maxavstånd mellan fästpunkterna är 2 meter.

Inkl bult.