Portalsystem – Övermaskineri

Portalsystem är en stålkonstruktion som formar scenöppningen från salong till scen.
På scensidorna är de främst avsedda för att hålla belysning.
Portalsystemen kan helt eller delvis bestå av torn eller skärmar på sidorna samt horisontella broar och skärmar.
De horisontella och vertikala elementen kan justeras maskinellt/manuellt för att  ändra höjd och bredd för scenöppning.
Artikelnr: 48-250 Kategori: