-OFFICE AKUSTIKRIDÅER

Visuell och akustisk separering av ett mötesrum.
Projektering och tillverkning av en 12-lagers OFFICE AKUSTIKRIDÅ draperad med waveband. Ljuddämpningsnivå ca 26 dB.
Yttre lager av akustikridån tillverkades av WOOLSERGE OFFICE.
Monterad på en manuell TRUMPF 95 ridåskena. Betjänas med FRICTION DRIVE.

Övriga rum tillverkade i 5-lagers OFFICE AKUSTIKRIDÅ och WOOLSERGE OFFICE. TRUMPF 95 dras för hand.

 
Office Akustikridåer – Framtidens mötesrum är här