Alu-Top

Visar alla 2 resultat

Podie av typ Integral M utrustat med gasfjädrar för fast installation.

Saxpodium med benställning i pulver lackerat fyrkantsstål .
Hantering stationära inbyggda sax-podier.
Podietypen ILMO-TOP är installerade nedsänkta i golvet. I lagringsläget är podiet i nivå
med den angränsande salens golv.
För att manövrera dessa sax-podier krävs två utbildade personer/tekniker.
Ta bort skyddslocket i podieplattan med en bifogade verktyg, sätt in lyftverktyget
i hålet och vrid ca 90 °, så att handtagen går ungefär parallellt med plattformskanten.
Båda personerna lyfter då podiet en bit högre än önskade höjd position.
Därefter vrids lyftverktyget ca 45 ° tillbaka och sänker podiet något tills låssprintarna
klickar i sitt läge och låser podiet på plats.
OBS! gör en visuell inspektion för att se till att alla fyra sprintarna är på plats.
Om en sprint inte är i låsläge kan podiet lyftas upp i närmaste hörn tills sprinten klickar
och låser i sitt rätta läge.
Höjningen och sänkning av podiets topp-ram måste utföras av båda personerna så
jämnt så att Ramen/podiet inte lutar.
För vissa kundspecifika konstruktioner av Top-Podie-systemet är ytterligare stöd för
låga höjder avgörande.
För detta måste podiet först manövreras till en av de övre positionerna.
Stödbenen viks sedan ut och podiet sänks därefter ner i det nedre läget tills
sprintarna låser i sitt läge.