T95, Studio, Joker, King TRAC-DRIVE Motor TD 12/30 Maximera

T95, Studio, Joker, King TRAC-DRIVE Motor TD 12/30

TRAC-DRIVE Motor TD 12/30
En motoriserad ridåskena med ändlöst dragrep för ridåer och scenografi.
Motorn kan fås med fast eller variabel hastighet.
 

Mer information

10-31702031

TRAC-DRIVE Motor TD 12/30
En motoriserad ridåskena med ändlöst dragrep för ridåer och scenografi.
Motorn kan fås med fast eller variabel hastighet.
 
Passar följande ridåskenor:
• TRUMPF 95
• JOKER 95
• KING

Ridåskenor med lindrag enligt följande alternativ:
• Sidoliggande lindrag
• Underliggande lindrag
• Överliggande lindrag
• Dubbelt överliggande lindrag