Klammer, PVC röd

Stabiliseringsklammer som fäster 2 podier samman, underifrån i podieramen.

Ett komplement till stabilolisten när extra hållfasthet önskas.

44-1718

120,00 kr

Relaterade produkter