Priser

Samtliga priser i web-shopen är exklusive moms

 

Minimimängd

Generella minsta mängder vid beställning av tyger, mattor, folier mm. är 5 löpmeter.

Under alla produkter finns angivet minsta inköpsmängd.

 

Beställning

Ni måste skapa ett konto för att kunna beställa varor via vår webbshop. Kunden ansvarar för att förvara sina inloggningsuppgifter på en säker plats. I samband med  Er registrering och beställning  godkänner Ni att vi lagrar och använder Era uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja beställningen.

En administrativ avgift på 150 kr tas ut på beställningar understigande 500 kr exklusive moms och frakt.

När Ni genomför en beställning i web-shopen godkänner Ni köpvillkoren.

REA VAROR BYTES EJ

 

Leveranstid

På  varje beställning  är vår handläggningstid ca  1-3 arbetsdagar  beroende på  belastning och lagerstatus.

I förekommande fall är leveranstiden ca 1 – 2 veckor, se varje enskild produkt.

Vi  ombesörjer  frakt åt kund,  om inget annat anges vid beställning,  genom speditör alternativt  post.  Vår ambition är att söka det för kunden mest prisvärda alternativet i förhållande till önskemål om  särskilda leveranstider.

 

Fraktkostnad

Leveransvillkor är fritt vårt lager i Halmstad, vilket innebär att frakten samt eventuella tilläggskostnader som avisering och terminalkostnad för försenad uthämtning mm debiteras er.

Vi kan inte garantera 3:e parts åtagande vad gäller försenade transporter.

 

Godsmottagning /transportskador

Kontrollera godset INNAN underskrift av fraktsedeln.

Är emballaget helt?

Är något skadat?

Stämmer antal kollin

Synlig skada eller saknade kollin skall antecknas direkt på fraktsedeln, tillsammans med chauffören,  innan underskrift för att reklamation ska kunna göras hos speditören.
Tag en kopia på fraktsedeln och ge chauffören originalet.

Transportskador  måste anmälas inom 5 arbetsdagar efter mottagandet, annars mister Ni rätten att reklamera transportskadan, detta gäller även dolda transportskador.

 

Ej uthämtade varor

Om Ni inte hämtar ut de varor Ni beställt debiterar AB Ilmonte en minimiavgift på 300 kr,

eller om totalsumman av det Ni beställt överstiger 1 000:00 förbehåller vi oss rätten att debitera Er 30% av densamma.

Om betalning ej sker skickas ärendet vidare till inkasso.

 

Faktura

Vi följer lagen om hur en faktura ska vara utformad. Vill kunden att fakturan ska ha specifika uppgifter är det på kundens eget ansvar att rätt information lämnas vid beställningen.

Fakturan sänds per post i separat brev, medföljer ej leveransen.

Invändningar mot fakturan ska göras inom  8 dagar.

 

Betalning

Betalning sker mot faktura.

Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Är Ni förstagångskund görs en kreditupplysning.  För att kunna handla krävs att Ni har en godkänd rating från ett kreditupplysningsföretag, inga betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder.

Om det föreligger särskilda skäl, eller om Ni är privatkund,  kan förskottsbetalning förekomma.

Levererade varor förblir vår egendom tills full likvid kommit oss tillhanda.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med ett belopp som är tillåtet enligt lag, fn 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensräntan  +  8 %.

 

Felaktigheter

Meddelande om eventuella felaktigheter skall vara oss tillhanda inom 5 arbetsdagar  efter att ni mottagit godset.  Har något blivit fel ska beslut om eventuella åtgärder göras i samråd med oss .

AB Ilmonte ansvarar ej för om prisbilden är helt orimlig föranlett av omständigheter utanför vår kontroll eller felskrivning.

Klipp ej i tygrullen innan Ni kontrollerat status/tygmängd osv. Endast oanvända varor returneras.

Ångerrätt föreligger ej för företag. 

 

Övrigt

Samtliga våra tyger styckfärgas och färgbadsskiftningar kan förekomma.

Mängden tyg kan variera med +/- 10 % på balar/rullar, vi fakturerar alltid faktisk mängd tyg. Vid större avvikelser meddelar vi Er före leverans.

Säljaren ansvarar ej för en fullständigt orimlig prisbild beroende på omständigheter utanför vår kontroll, som ex dataintrång, felskrivning o.dyl.

REA VAROR BYTES EJ