Vi kan förvandla goda idéer till framgångsrika lösningar
Ilmonte etablerades 1981, med huvudkontor i Halmstad
och filialkontor i Tyresö, Stockholm med huvudsaklig inriktning
på inredning av bland annat:
Teatrar, TV-Studios, Biografer, Sporthallar, Folkets Hus, Medborgarhus, Konferenslokaler, Samlingslokaler, Multihallar i de skandinaviska länderna.

 

AAA