Chromakey & Bluebox

Textil i ylle och Trevira CS kvalitet populärt inom television och broadcast för att täcka/framhäva hela eller delar av något,
backdrops av Chromakey & Bluebox är sedan länge en hit i Hollywood.