Trumpf

ILMO-TRUMPF är en utmärkt skena för medeltunga ridåer/fonder.

Systemet är endast lämpligt för fast montering. Skenan kan användas utan lindrag,

eller med sidoliggande lindrag. Skenan är inte avsedd för motordrift.